حفظ حریم شخصی

كليه اطلاعات شما از قبيل تلفن، ايميل و هر نوع اطلاعات شخصي نزد ما محرمانه بوده و به هيچ عنوان به جز درخواست مقامات قضايي در اختيار مرجعي قرار نخواهد گرفت.

همچنين پرداخت هاي آنلاين تحت پروتكل امن SSL صورت مي گيرد.