فلش مموری

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
محدوده:
فلش EMTEC JERRY HB103 16GB

فلش EMTEC JERRY HB103 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
43,000تومان
فلش EMTEC TOM HB102 16GB

فلش EMTEC TOM HB102 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
43,000تومان
فلش مموری Apacer 115 32GB

فلش مموری Apacer 115 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
55,500تومان
فلش مموری Apacer 115 64GB

فلش مموری Apacer 115 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
117,000تومان
فلش مموری Apacer AH112 32GB

فلش مموری Apacer AH112 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
53,500تومان
فلش مموری Apacer AH116 32GB سفید

فلش مموری Apacer AH116 32GB سفید

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
52,500تومان
فلش مموری Apacer AH116 32GB مشکی

فلش مموری Apacer AH116 32GB مشکی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
52,500تومان
فلش مموری Apacer AH116 64GB مشکی

فلش مموری Apacer AH116 64GB مشکی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
102,000تومان
فلش مموری Apacer AH118 32GB مشکی

فلش مموری Apacer AH118 32GB مشکی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
54,500تومان
فلش مموری Apacer AH118 64GB مشکی

فلش مموری Apacer AH118 64GB مشکی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
104,000تومان
فلش مموری Apacer AH156 USB3.0 16GB

فلش مموری Apacer AH156 USB3.0 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
42,500تومان
فلش مموری Apacer AH156 USB3.0 64GB

فلش مموری Apacer AH156 USB3.0 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
120,500تومان
فلش مموری Apacer AH156 USB3.0 8GB

فلش مموری Apacer AH156 USB3.0 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
29,000تومان
فلش مموری Apacer AH158 USB3.0 16GB

فلش مموری Apacer AH158 USB3.0 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
39,000تومان
فلش مموری Apacer AH158 USB3.0 64GB

فلش مموری Apacer AH158 USB3.0 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
120,500تومان
فلش مموری Apacer AH158 USB3.0 8GB

فلش مموری Apacer AH158 USB3.0 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
29,000تومان
فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 16GB آبی

فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 16GB آبی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
39,000تومان
فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 16GB سبز

فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 16GB سبز

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
39,000تومان
فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 32GB سبز

فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 32GB سبز

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
62,500تومان
فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 8GB سبز

فلش مموری Apacer AH159 USB3.0 8GB سبز

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
29,000تومان
فلش مموری Apacer AH180 USB3.0 OTG Type C 64GB

فلش مموری Apacer AH180 USB3.0 OTG Type C 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
131,000تومان
فلش مموری Apacer AH650  32GB حسگر اثر انگشت

فلش مموری Apacer AH650 32GB حسگر اثر انگشت

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید به تازگی شرکت اپیسر محصول جدیدی تح.....
233,000تومان
فلش مموری Apacer Otg Iphone AH190 USB3.0 16GB

فلش مموری Apacer Otg Iphone AH190 USB3.0 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
141,000تومان
فلش مموری Emtec Yogi Bear HB104  8GB

فلش مموری Emtec Yogi Bear HB104 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
31,000تومان
فلش مموری Energizer UL Otg USB3.0  16GB

فلش مموری Energizer UL Otg USB3.0 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
42,000تومان
فلش مموری Kodak K152 32GB زرد

فلش مموری Kodak K152 32GB زرد

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
44,000تومان
فلش مموری Kodak K102 16GB

فلش مموری Kodak K102 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
24,500تومان
فلش مموری Kodak K102 8GB

فلش مموری Kodak K102 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
21,000تومان
فلش مموری Kodak k153  USB3.0  16GB سفید

فلش مموری Kodak k153 USB3.0 16GB سفید

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
36,000تومان
فلش مموری Kodak k153  USB3.0 8GB سفید

فلش مموری Kodak k153 USB3.0 8GB سفید

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
29,000تومان
فلش مموری Kodak K210 OTG 32GB

فلش مموری Kodak K210 OTG 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
64,000تومان
فلش مموری Kodak K220 OTG 64GB

فلش مموری Kodak K220 OTG 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
126,000تومان
فلش مموری Kodak K220 OTG 8GB

فلش مموری Kodak K220 OTG 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
31,500تومان
فلش مموری Kodak K503 USB3.0 16GB

فلش مموری Kodak K503 USB3.0 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
41,000تومان
فلش مموری Kodak K503 USB3.0 32GB

فلش مموری Kodak K503 USB3.0 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
65,000تومان
فلش مموری Kodak K503 USB3.0 64GB

فلش مموری Kodak K503 USB3.0 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
117,000تومان
فلش مموری Kodak K802 16GB

فلش مموری Kodak K802 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
31,500تومان
فلش مموری Kodak K802 32GB

فلش مموری Kodak K802 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
56,500تومان
فلش مموری Kodak K802 8GB

فلش مموری Kodak K802 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
24,000تومان
فلش مموری Kodak k803 USB3.0  64GB

فلش مموری Kodak k803 USB3.0 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
117,000تومان
فلش مموری Kodak k803 USB3.0 32GB

فلش مموری Kodak k803 USB3.0 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
65,000تومان
فلش مموری Kodak K903 USB3.0 16GB

فلش مموری Kodak K903 USB3.0 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
41,000تومان
فلش مموری PQI i-Connect OTG USB3.0 32GB

فلش مموری PQI i-Connect OTG USB3.0 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
206,500تومان
فلش مموری PQI U176 8G مشکی

فلش مموری PQI U176 8G مشکی

- اینترفیس USB 2.0 سازگار با USB 1.1 - طراحی کوچک و زیبا - موجود در سه رنگ متنوع صورتی، مشکی و طوس.....
20,500تومان
فلش مموری PQI U176 8GB صورتی

فلش مموری PQI U176 8GB صورتی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
20,500تومان
فلش مموری PQI U602L 32GB قرمز

فلش مموری PQI U602L 32GB قرمز

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
51,000تومان
فلش مموری Silicon Power B21 16GB

فلش مموری Silicon Power B21 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید -دارای اینترفیس USB3.1 جهت انتقال .....
40,500تومان
فلش مموری Silicon Power B21 8GB

فلش مموری Silicon Power B21 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید -دارای اینترفیس USB3.1 جهت انتقال .....
31,000تومان
فلش مموری Silicon Power T50 32GB

فلش مموری Silicon Power T50 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
55,500تومان
فلش مموری Silicon Power 835 32G آبی

فلش مموری Silicon Power 835 32G آبی

طراحی بدون درپوش دارای تکنولوژی COB؛ (‌Chip On Board) بدنه فلزی با پوشش سند بلاست امکان دانلود بر.....
53,000تومان
فلش مموری Silicon Power 835 64GB آبی

فلش مموری Silicon Power 835 64GB آبی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
101,500تومان
فلش مموری Silicon Power B10 USB3.0 8G

فلش مموری Silicon Power B10 USB3.0 8G

 فلش USB 3.0 ، سازگار با USB2.0 و USB 1.1 - سرعت خواندن 90MB/s ،‌سرعت نوشتن 60MB/s - تغییر رن.....
30,000تومان
فلش مموری Silicon Power B50 USB3.0 16GB مشکی

فلش مموری Silicon Power B50 USB3.0 16GB مشکی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
40,500تومان
فلش مموری Silicon Power B50 USB3.0 64GB مشکی

فلش مموری Silicon Power B50 USB3.0 64GB مشکی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
121,000تومان
فلش مموری Silicon Power B50 USB3.0 8GB قرمز

فلش مموری Silicon Power B50 USB3.0 8GB قرمز

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
31,000تومان
فلش مموری Silicon Power C80 USB3.0 OTG Type C 16GB

فلش مموری Silicon Power C80 USB3.0 OTG Type C 16GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
54,500تومان
فلش مموری Silicon Power C80 USB3.0 OTG Type C 32GB

فلش مموری Silicon Power C80 USB3.0 OTG Type C 32GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
79,500تومان
فلش مموری Silicon Power F80  64G

فلش مموری Silicon Power F80 64G

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
113,000تومان
فلش مموری Silicon Power J01 16GB USB3

فلش مموری Silicon Power J01 16GB USB3

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
40,500تومان
فلش مموری Silicon Power J01 8GB USB3

فلش مموری Silicon Power J01 8GB USB3

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
30,000تومان
فلش مموری Silicon Power J08 USB3.0 64G مشکی

فلش مموری Silicon Power J08 USB3.0 64G مشکی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور می توان.....
124,000تومان
فلش مموری Silicon Power J30 USB3.1 16GB قرمز

فلش مموری Silicon Power J30 USB3.1 16GB قرمز

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
44,000تومان
فلش مموری Silicon Power J30 USB3.1 16GB بنفش

فلش مموری Silicon Power J30 USB3.1 16GB بنفش

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
40,500تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X10 8G نقره ای

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X10 8G نقره ای

برند: Silicon Power ساخت: تایوان گارانتی: مادام العمر شرکت داده پرداز متین نوع اتصال: USB 2.0.....
29,000تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X20 16G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X20 16G

- دارای دو اینترفیس microUSB و USB 2.0 - بهره مند از فناوری پلاگ اند پلی: بی نیاز از هرگونه کابل -.....
37,500تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X20 32G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X20 32G

- دارای دو اینترفیس microUSB و USB 2.0 - بهره مند از فناوری پلاگ اند پلی: بی نیاز از هرگونه کابل -.....
64,000تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X20 8G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X20 8G

- دارای دو اینترفیس microUSB و USB 2.0 - بهره مند از فناوری پلاگ اند پلی: بی نیاز از هرگونه کابل -.....
29,000تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X21 16G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X21 16G

این فلش مجهز به پورت USB ۲.۰ بوده و دارای دو اینترفیس میکرو USB و USB می‌باشد و تمامی قابلیت‌ها.....
37,500تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X21 8G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X21 8G

این فلش مجهز به پورت USB ۲.۰ بوده و دارای دو اینترفیس میکرو USB و USB می‌باشد و تمامی قابلیت‌ها.....
29,000تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X31 USB3 16G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X31 USB3 16G

- مجهز به اینترفیس پرسرعت USB 3.0 - امکان چرخش 360 درجه درپوش بدن انفصال از آن - مناسب جهت انواع ا.....
42,500تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X31 USB3 64G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X31 USB3 64G

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
133,000تومان
فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X31 USB3 8G

فلش مموری Silicon Power Mobile OTG X31 USB3 8G

- مجهز به اینترفیس پرسرعت USB 3.0 - امکان چرخش 360 درجه درپوش بدن انفصال از آن - مناسب جهت انواع ا.....
32,000تومان
مبنی بر 2 نظر
فلش مموری Silicon Power T06 64G سفید

فلش مموری Silicon Power T06 64G سفید

- اینترفیس USB 2.0 سازگار با USB 1.1 - بدنه بسیار کوچک و سبک - طراحی ارگونومیک و کاربرپسند - ضد آ.....
110,000تومان
فلش مموری Silicon Power T06 32G مشکی

فلش مموری Silicon Power T06 32G مشکی

- اینترفیس USB 2.0 سازگار با USB 1.1 - بدنه بسیار کوچک و سبک - طراحی ارگونومیک و کاربرپسند - ضد آ.....
54,000تومان
فلش مموری Silicon Power T07 32G سفید آبی

فلش مموری Silicon Power T07 32G سفید آبی

- بدنه محکم ساخته شده از پلاستیک فشرده - موجود در رنگ های متنوع - کوچک و سبک - بهره مند از فناوری.....
54,000تومان
فلش مموری Silicon Power T07 64G سفید آبی

فلش مموری Silicon Power T07 64G سفید آبی

- بدنه محکم ساخته شده از پلاستیک فشرده - موجود در رنگ های متنوع - کوچک و سبک - بهره مند از فناوری.....
107,500تومان
فلش مموری Silicon Power T07 64G سفید صورتی

فلش مموری Silicon Power T07 64G سفید صورتی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
107,500تومان
فلش مموری Silicon Power T08 32G سفید

فلش مموری Silicon Power T08 32G سفید

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
54,000تومان
فلش مموری Silicon Power T08 64G صورتی

فلش مموری Silicon Power T08 64G صورتی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
110,000تومان
فلش مموری Silicon Power T20 64GB

فلش مموری Silicon Power T20 64GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
110,000تومان
فلش مموری Silicon Power T30 64GB آبی

فلش مموری Silicon Power T30 64GB آبی

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
111,000تومان
فلش مموری Silicon Power T30 64GB قهوه ای

فلش مموری Silicon Power T30 64GB قهوه ای

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
111,000تومان
فلش مموری Silicon Power T50 8G

فلش مموری Silicon Power T50 8G

- بدنه مدرن و زیبا با طراحی حفره ای شکل - ساخته شده از آلیاژ روی - طراحی هوشمندانه بدون درب - ابع.....
25,000تومان
فلش مموری Silicon Power Ultima II I-Series 64GB نقره ای

فلش مموری Silicon Power Ultima II I-Series 64GB نقره ای

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور م.....
90,000تومان
فلش مموری Silicon Power USB3 b06 32G

فلش مموری Silicon Power USB3 b06 32G

فلش مموری Blaze B06سیلیکون پاور - اینترفیس USB 3.0 سازگار با USB 2.0 - طراحی زاویه دار و زیبا -.....
59,000تومان
فلش مموری Silicon Power USB3 b06 8G

فلش مموری Silicon Power USB3 b06 8G

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
27,900تومان
فلش مموری Silicon Power USB3 J07 8G مشکی

فلش مموری Silicon Power USB3 J07 8G مشکی

- بدنه کوچک از جنس پلاستیک فشرده - کوچک و سبک، مناسب جهت استفاده روزانه - بهره مند از فناوری COB .....
30,000تومان
فلش مموری Silicon Power USB3 J06 16G آبی تیره

فلش مموری Silicon Power USB3 J06 16G آبی تیره

فلش مموری USB 3.0 جوئل J06 - طراحی زیبا و ظریف - بدنه ارگونومیک برای استفاده آسان تر - ضد آب، م.....
43,000تومان
فلش مموری Silicon PowerF80 8G نقره ای

فلش مموری Silicon PowerF80 8G نقره ای

طراحی فلزی فوق العاده بدنه ساخته شده از جنس آلیاژ روی ضد آب،‌ضد ضربه و مقاوم در برابر گرد و غبار .....
25,000تومان
فلش مموری Verity L301 8GB

فلش مموری Verity L301 8GB

برای دیدن مشخصات محصول بر روی ویژگی ها کلیک نمایید تا کنون از شما خرید نکرده ام، چطور.....
32,000تومان